#

PancakeSwap

Thông tin về Launchpad

PancakeSwap Đang khởi chạy trên 1 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt PancakeSwap Bao gồm Trivians, Era7: Game of Truth, Froyo Games. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.001$0.035$173,047$1,750,0000.03x1.17xIDOJul 07
$0.0034$0.09-$1,800,0000.04x6.66xIDOFeb 18
$0.00054$0.06$195,534$4,000,0000.01x1.82xIDOJan 18
$0.00012$0.025-$600,000-2.34xIDO-
$0.083$0.075-$900,0001.11x85.07xIDONov 04
$0.011$1.75-$437,5000.01x6.59xIDOOct 27