#

Lightning

solana

Thông tin về Launchpad

Lightning Đang khởi chạy trên 2 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Lightning Bao gồm Oren Game, SolChicks, Arata. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.000074$0.06-$480,000-2.36xIDO-
$0.000048$0.05$86,812$450,000-10.14xIDO-
$0.013$1.2-$300,0000.01x7.62xIDOSep 26