#

CyberFi

ethereum
solana
polygon
fantom

Thông tin về Launchpad

CyberFi Đang khởi chạy trên 5 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt CyberFi Bao gồm Raiders NFT, Gladian, SUPA Foundation. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.005-$50,000--IDO-
$0.0013$0.02-$210,6730.06x1.19xIDOJan 17
$0.00097$0.1-$290,0000.01x2.39xIDODec 29
$0.00008$0.006-$120,0000.01x0.57xIDODec 22
$0.000062$0.00095$277,677$125,0000.06x2.11xIDODec 17
-$0.013-$150,000--IDO-
$0.000048$0.05$86,812$40,000-10.14xIDO-
$0.006$0.014$1,288,992$100,0000.43x7.39xIDONov 12
$0.026$0.1$950,705$80,0000.26x19.1xIDOSep 21
-$0.085-$113,550--IDO-
$0.00007$0.015$49,954$661,708-4.92xIDO-