#

BSClaunch

ethereum
solana
polygon
avalanche

Thông tin về Launchpad

BSClaunch Đang khởi chạy trên 5 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt BSClaunch Bao gồm Legend Of Galaxy, Cens World, Nunu Spirits. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.02-$70,000--IDO-
-$0.06-$50,000--IDO-
$0.0027$0.06-$90,0000.05x1.93xIDOJan 22
$0.00067$0.036$208,933$100,0000.02x3.78xIDODec 29
$0.0000017$0.01-$200,000-0.79xIDO-
$0.0000000005$0.0014-$40,000--IDO-
$0.000048$0.05$86,812$150,000-10.14xIDO-
$0.000042$0.01-$49,000-6.36xIDO-
$0.006$0.014$1,288,992$69,5000.43x7.39xIDONov 14
$0.00047$0.028-$62,5500.02x3.69xICOOct 15
-$0.012----IDO-