SNZ Holding

SNZ Holding

Năm thành lập :

2019

|

Lần đầu tư gần nhất:

2024

SNZ Holding has made 12 investments. Their most recent investment was on Sept. 7, 2021, when raised $None.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Apr 26, 2021$1,200,0004.94x160.88x
2
Series A Round
Nov 08, 2021$10,000,000--
3
Unknown Round
Apr 12, 2023$3,000,000--
4
Unknown Round
Apr 25, 2024$1,800,000--