Newtribe Capital

Newtribe Capital

Năm thành lập :

Invalid Date

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

Newtribe Capital has made 12 investments. Their most recent investment was on Feb. 1, 2022, when raised $4.0M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Dec 26, 2021$4,750,0000.39x22.75x
2
Private Round
Jan 26, 2022$1,075,0000.91x16.8x
3
Seed Round
Dec 02, 2021---