Metavest Capital

Metavest Capital

Năm thành lập :

2021

|

Lần đầu tư gần nhất:

2024

Metavest Capital has made 14 investments. Their most recent investment was on Feb. 14, 2022, when raised $5.7M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Nov 16, 2021$3,500,0004.24x58.79x
2
Private Round
Nov 16, 2021$8,820,0002.13x193.23x
3
Seed Round
Dec 14, 2021$3,500,000--
4
Private Round
Jan 12, 2022$4,200,000--
5
Seed Round
Jun 03, 2022$6,500,000--
6
Seed Round
Apr 17, 2024$5,000,000--
7
Strategic Round
Apr 04, 2024$5,500,000--