Longling Capital

Longling Capital

Năm thành lập :

Invalid Date

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

Longling Capital has made 4 investments. Their most recent investment was on Jan. 26, 2022, when raised $12.4M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Strategic Round
Mar 26, 2021$2,000,000--
2
Private Round
Apr 26, 2021$1,200,0004.94x160.88x
3
Seed Round
Feb 01, 2022$2,000,000--