Ascensive Assets

Ascensive Assets

Năm thành lập :

2020

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

Ascensive Assets has made 23 investments. Their most recent investment was on Jan. 26, 2022, when raised $12.4M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Seed Round
Dec 16, 2021$1,800,000--
2
Seed Round
Feb 15, 2022$7,000,000--
3
Seed Round
Apr 20, 2021$1,325,00075.43x1,117x
4
Series A Round
Jun 16, 2021$4,000,00016.76x248.22x
5
Seed Round
Dec 08, 2021$4,000,000--