Cập nhật: June 17, 2022

WaxCraft NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của WaxCraft?

WaxCraft là Adventure, Metaverse, Mining game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi WaxCraft ?

WaxCraft có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi WaxCraft ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự WaxCraft

Game khác

WaxCraft

0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/wax_20220613095432.png

waxcra...waxcraft

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

WaxCraft

0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/wax_20220613095432.png

waxcra...waxcraft

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường


Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

WaxCraft Biểu Đồ

()

Số Liệu Thống Kê Liên Quan

WaxCraft Giá Hôm Nay


WaxCraft Giá

-


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


Xếp Hạng Giá Vốn

#0


WaxCraft Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


WaxCraft Giá Hôm Nay

WaxCraft Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của . WaxCraft có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của WaxCraft?

WaxCraft đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.

Giá thấp nhất của WaxCraft?

WaxCraft có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của WaxCraft?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của WaxCraft .

Có thể giao dịch WaxCraft ở đâu?

Bạn có thể giao dịch WaxCraft trên


Nơi Mua

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

WaxCraft Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.