Cập nhật: November 25, 2022

Rifters NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Rifters?

Rifters là Action, Adventure, Combat game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Rifters ?

Rifters có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Rifters ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Rifters

Game khác

Rifters

DSR

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

Rifters

DSR

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường


Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

Rifters Biểu Đồ

(DSR)

DSR Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Rifters Giá Hôm Nay


Rifters Giá

-


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Rifters Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Rifters Giá Hôm Nay

Rifters Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của . Rifters có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của Rifters?

Rifters đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.

Giá thấp nhất của Rifters?

Rifters có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Rifters?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Rifters .

Có thể giao dịch Rifters ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Rifters trên


Nơi Mua DSR

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Rifters Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.