Cập nhật: August 23, 2023

Reta Wars NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Reta Wars?

Reta Wars là DeFi, Strategy game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Reta Wars ?

Reta Wars có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Reta Wars ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Reta Wars

Game khác

Reta Wars

GRT

$0.003

0
0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

$74

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

Reta Wars

GRT

$0.003

0
0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

$74


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

Reta Wars Biểu Đồ

(GRT)

GRT Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Reta Wars Giá Hôm Nay


Reta Wars Giá

$0.003


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$74


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Reta Wars Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Reta Wars Giá Hôm Nay

Reta Wars Giá hôm nay là $0.0029 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $74. Reta Wars có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của Reta Wars?

Reta Wars đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.103404.

Giá thấp nhất của Reta Wars?

Reta Wars có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00296343.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Reta Wars?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Reta Wars 74.

Có thể giao dịch Reta Wars ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Reta Wars trên


Nơi Mua GRT

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Reta Wars Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.