#

Zelwin Finance

Thông tin về Launchpad

Zelwin Finance Đang khởi chạy trên 1 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Zelwin Finance Bao gồm DeepBlueSea, Nomadland, CanaBoyz. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.3-$200,000--IDO-
-$0.25-$50,000--IDO-
-$0.0002-$50,000--IDO-
$0.000097$0.0001-$50,0000.97x28.95xIDONov 21