#

Vent Finance

avalanche

Thông tin về Launchpad

Vent Finance Đang khởi chạy trên 2 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Avalanche.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Vent Finance Bao gồm Nunu Spirits, Cornucopias, Street Runner. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.00038$0.06-$200,0000.01x1.93xIDOJan 24
$0.047$0.0037$41,568,865$175,00012.81x36.95xIDODec 10
$0.0013$0.08-$235,0000.02x1.14xIDONov 30
-$0.045-$100,000--IDO-