#

StarLaunch

solana

Thông tin về Launchpad

StarLaunch Đang khởi chạy trên 1 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt StarLaunch Bao gồm Cricket Star Manager, Legends of Elumia, Nest Arcade. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.0056$0.2-$500,0000.03x1.02xIDOApr 27
-$0.05-$200,000--IDO-
$0.00002$0.01-$250,000-1.28xIDO-
-$0.13-$400,000--IDO-
-$0.36-$400,000--IDO-
$0.014$0.04$2,531,468$400,0000.35x64.5xIDODec 04
-$0.001-$250,000--IDO-
-$0.016-$12,500,000--IDO-
-$0.013-$100,000--IDO-