#

SolRazr

solana
polygon

Thông tin về Launchpad

SolRazr Đang khởi chạy trên 3 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Solana, Polygon.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt SolRazr Bao gồm Starbots, Battle of Guardians, Arenum. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.00016$0.1$4,571$275,000-2.31xIDO-
$0.00018$0.03-$250,0000.01x2.67xIDOJan 07
$0.00091$0.38-$250,000-8.43xIDO-
$0.0022$0.13-$345,0000.02x6.79xIDODec 09
------IDO-
-$0.001----IDO-