#

Polkastarter

ethereum
polygon
phantasma

Thông tin về Launchpad

Polkastarter Đang khởi chạy trên 4 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Polygon.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Polkastarter Bao gồm DEFY, WOMBAT, Wonderman Nation. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.024-$200,000--IDO-
-$0.006-$600,000--IDO-
-$0.099-$800,000--IDO-
$0.00099$0.02-$1,250,0000.05x1.51xIDOApr 20
-$0.4-$400,000--IDO-
------INO-
$0.00011$0.035-$245,000-6.53xIDO-
$0.00007$0.05-$300,000-2.9xIDO-
$0.000058$0.02-$500,000-6.96xIDO-
$0.0064$0.5$510,138$2,000,0000.01x4.32xIDOJan 06
$0.00022$0.02$134,835$250,0000.01x7.13xIDODec 17
$0.00091$0.25$405,888$500,000-5.48xIDO-
$0.013$0.024$4,771,735$280,0000.53x17xIDODec 15
$0.0012$0.06$235,270$750,0000.02x2.45xIDODec 13
$0.001$0.07-$300,0000.01x12.88xIDODec 10
$0.00031$0.08$110,616$200,000-9.15xIDO-
$0.0064$0.14-$250,0000.05x27.93xIDONov 16
$0.0071$0.2$116,778$250,0000.04x15.8xIDOOct 28
$0.0042$0.13-$195,0000.03x3.65xIDOOct 21
$0.003$0.09$717,794$180,0000.03x46.89xIDOOct 14
$0.00089$0.03$275,602$250,0000.03x7.9xIDOOct 13
$0.033$0.08-$200,0000.41x264.12xIDOSep 17
$0.0013$0.03$1,234,083$225,0000.04x72xIDOSep 14
$0.0000027$0.0025$10,120$116,530-29.19xIDO-
$0.0013$0.1$194,665$200,0000.01x20.1xIDOMay 18
-$0.12-$216,000--IDO-
---$400,000--IDO-
---$400,000--IDO-
-$0.07-$650,000--IDO-
-$0.07-$650,000--IDO-
-$0.006----IDO-
---$650,000--IDO-