#

Polkabridge

polygon
okexchain
other

Thông tin về Launchpad

Polkabridge Đang khởi chạy trên 4 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Polygon, OKExChain.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Polkabridge Bao gồm GEMS - Esports 3.0 Platform, GEMS - Esports 3.0 Platform, Outlanders. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.0000000009$0.005-$100,000--IDO-
$0.0000000009$0.005-$100,000--IDO-
-$0.012-$50,000--IDO-
-$0.02-$50,000--IDO-
-$0.1-$100,000--IDO-
$0.0011$0.2-$50,0000.01x1xIDOFeb 23
$0.0071$0.12-$50,0000.06x9.33xIDODec 27
$0.00099$0.12$38,942$100,0000.01x1.51xIDODec 22
$0.0002$0.1$17,848$50,000-3.62xIDO-
$0.00032$0.04$5,998$70,0000.01x8.41xIDONov 30
$0.00046$0.09$67,098$37,5000.01x9.94xIDONov 19
$0.0019$0.15$133,345$290,0000.01x8.07xIDOJun 28
$0.0000000009--$100,000--IDO-