#

Polkabridge

polygon
okexchain
other

Thông tin về Launchpad

Polkabridge Đang khởi chạy trên 4 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Polygon, OKExChain.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Polkabridge Bao gồm BlocKombat, GEMS - Esports 3.0 Platform, GEMS - Esports 3.0 Platform. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.01-$49,800--IDO-
$0.0000000009$0.005-$100,000--IDO-
$0.0000000009$0.005-$100,000--IDO-
-$0.012-$50,000--IDO-
-$0.02-$50,000--IDO-
-$0.1-$100,000--IDO-
$0.000065$0.2-$50,000-1xIDO-
$0.0074$0.12-$50,0000.06x9.33xIDODec 27
$0.001$0.12$39,302$100,0000.01x1.51xIDODec 22
$0.0002$0.1$17,848$50,000-3.62xIDO-
$0.00032$0.04$5,998$70,0000.01x8.41xIDONov 30
$0.00024$0.09$40,088$37,500-9.94xIDO-
$0.0018$0.15$129,082$290,0000.01x8.07xIDOJun 28
$0.0000000009--$100,000--IDO-
-$0.04-$50,000--IDO-