#

OccamRazer

polygon

Thông tin về Launchpad

OccamRazer Đang khởi chạy trên 2 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Polygon.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt OccamRazer Bao gồm Arenum, Cornucopias, Duelist King. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.00091$0.38-$150,000-8.43xIDO-
$0.031$0.0037$24,387,379$124,9848.58x21.05xIDODec 09
$0.011$1.81-$301,1800.01x6.35xIDOOct 25