#

LuaStarter

ethereum
solana

Thông tin về Launchpad

LuaStarter Đang khởi chạy trên 3 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt LuaStarter Bao gồm Zone of Avoidance, Animverse, Mollector. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.02-$100,000--IDO-
-$0.025-$60,000--IDO-
-$0.015-$100,000--IDO-
$0.00022$0.05-$100,000-2.59xIDO-
$0.013$1$105,944$50,0000.01x3.7xIDOMar 18
$0.00025$0.015-$120,0000.02x1.22xIDOMar 10
$0.00016$0.1$4,571$50,000-2.31xIDO-
$0.00098$0.06$21,639$75,0000.02x82.5xIDOJan 05
$0.00032$0.04$5,998$150,0000.01x8.41xIDONov 30
$0.000039$0.025-$100,000-10.88xIDO-