#

Krystal GO

ethereum
polygon
avalanche

Thông tin về Launchpad

Krystal GO Đang khởi chạy trên 4 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Polygon.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Krystal GO Bao gồm Dark Land Survival, Ashward, GemUni. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.00022$0.05-$100,000-2.59xIDO-
$0.00026$0.03-$100,0000.01x2.18xIDOMar 18
$0.0022$0.2-$100,0000.01x1.01xIDOJan 19
$0.00034$0.027-$100,0000.01x26.91xIDOJan 18
$0.000082$0.03-$200,000-1.46xIDO-
$0.0014$0.04$46,041$100,0000.04x17.98xIDODec 28
$0.0032$0.06-$75,0000.05x4.84xIDODec 18
$0.000067$0.2-$421,876-1.72xIDO-
$0.0012$0.05$58,490$100,0000.02x5.22xIDONov 29
$0.00016$0.018$37,540$50,0000.01x49.46xIDONov 20
$0.0024$0.03$199,846$156,0000.08x17.87xIDONov 19
$0.00026$0.005-$280,0000.05x6.69xIDONov 09
$0.0038$0.02$683,388$400,0000.19x52.55xIDONov 04
------IDO-
-$0.3----IDO-
-$0.3----IDO-