#

Koistarter

ethereum

Thông tin về Launchpad

Koistarter Đang khởi chạy trên 3 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, null.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Koistarter Bao gồm Fight Of The Ages, Goons of Balatroon, Taroverse. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.0049-$34,062$10,000--Private-
---$50,000--IDO-
---$10,000--Private-
-$0.018-$20,000--IDO-
$0.000036$0.045-$30,000-0.72xIDO-
$0.000061$0.015-$120,000-4.13xIDO-
$0.0034$0.13-$100,0000.03x4.09xIDOJan 15
$0.025$0.15-$80,0000.17x5.65xIDODec 28
$0.00062$0.018$328,594$20,0000.03x12.02xIDODec 15
$0.000089$0.02-$180,000-12.01xIDO-