#

Impossible Finance

ethereum
solana

Thông tin về Launchpad

Impossible Finance Đang khởi chạy trên 3 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Impossible Finance Bao gồm Basketballverse, Starbots, Fancy Birds. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.15-$300,000--IDO-
$0.00079$0.1$22,795$475,0000.01x2.31xIDOJan 12
$0.00096$0.05$38,662$325,0000.02x22xIDODec 14
$0.18$0.8$8,639,840$360,0000.23x47.29xIDONov 17
$0.011-----IDO-