#

GenPad

polygon

Thông tin về Launchpad

GenPad Đang khởi chạy trên 2 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Polygon.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt GenPad Bao gồm World of Cryptoids, Himo World, Meland.ai. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.05-$100,000--IDO-
$0.00084$0.04-$100,0000.02x1.51xIDOJan 20
$0.00015$0.007-$50,0000.02x321.43xIDODec 06
$0.019$0.2$1,019,800$50,0000.09x4.38xIDONov 24
$0.0041$0.7-$35,0000.01x9.21xIDONov 05
$0.011$1.75-$52,5000.01x6.59xIDOOct 26