#

GameZone

ethereum
polygon

Thông tin về Launchpad

GameZone Đang khởi chạy trên 3 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Polygon.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt GameZone Bao gồm MetaShooter, Bad Days | Marvelous NFTs, World of Defish. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.13-$285,000--IDO-
$0.0026$0.12-$300,0000.02x4.17xIDOJan 14
$0.00015$0.026$2,120$150,0000.01x4.43xIDODec 29
$0.00042$0.001$10,728,033$600,0000.42x9.1xIDODec 23
$0.00056$0.12-$125,000-4.28xIDO-
$0.00078$0.1$6,141$200,0000.01x18.2xIDODec 02
$0.00092$0.001$1,523,808$125,0000.92x475.95xIDONov 16
$0.0023$0.01$96,162$100,0000.23x69.48xIDOOct 30
$0.0013$0.012$494,176$350,0000.11x29.06xIDOOct 28
$0.0012$0.01$86,683$600,0000.12x67.67xIDOOct 18
-$0.008----IDO-
-$0.008----IDO-