#

Gamestarter

solana
avalanche
aurora
celo
other

Thông tin về Launchpad

Gamestarter Đang khởi chạy trên 6 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Solana, Avalanche.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Gamestarter Bao gồm Koakuma, Polka Fantasy , Polka Fantasy . Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.0028$0.018-$50,0000.16x0.65xIDOJan 15
---$45,000--INO-
---$66,000--INO-
-$0.6-$50,000--IDO-
------INO-
-$0.04-$150,000--IDO-
$0.0031-----INO-
-$0.1-$200,000--IDO-
$0.001$0.7$2,232$70,000-1.13xIDO-
$0.0034-$544,649$180,500--INO-
$0.0015$0.045-$290,0000.03x2.25xIDOFeb 23
$0.0034-$544,649$53,650--INO-
$0.00017$0.03$59,231$100,0000.01x1.09xIDOFeb 20
$0.000076$0.018-$100,000-1.9xIDO-
$0.0034-$544,649---INO-
$0.0012$0.012$180,568$30,0000.1x6.05xIDOFeb 06
$0.0027$0.06-$200,0000.05x1.93xIDOJan 29
$0.0014$0.04-$75,0000.03x1.51xIDOJan 22
$0.00031$0.03-$300,0000.01x6.9xIDOJan 18
$0.00023-$71,306$175,000--INO-
$0.00023-$71,306---INO-
$0.00078-$6,141$240,000--INO-
$0.00078-$6,141---INO-
$0.0032$0.04-$300,0000.08x6.4xIDOJan 06
$0.0083--$10,000--INO-
$0.0083-----INO-
$0.00067$0.036$208,933$150,0000.02x3.78xIDODec 28
$0.00054$0.02$153,941$350,0000.03x7.13xIDODec 17
$0.00049$0.03-$249,9750.02x4.74xIDODec 11
$0.00018$0.008-$100,0000.02x1.51xIDODec 09
$0.002$0.012-$100,0000.17x21.75xIDODec 07
$0.0000000005$0.0014-$290,000--IDO-
$0.0002$0.025-$120,0000.01x6.44xIDODec 03
$0.0037$0.06$276,220$150,0000.06x50.83xIDODec 01
$0.015-----INO-
$0.000042$0.01-$250,000-6.36xIDO-
$0.00041$0.04-$300,0000.01x18.11xIDONov 12
$0.01$0.025$3,636,665$50,0000.41x76.4xIDONov 08
$0.021$0.05$3,744,717$160,0000.42x36.4xIDONov 06
$0.00023$0.025$71,306$42,5000.01x20.91xIDOOct 18
-$0.021-$178,000--IDO-
$0.0028--$150,000--IDO-
$0.0000012$0.03-$112,500--IDO-
-$0.055-$250,000--IDO-
$0.0028$0.03-$150,0000.09x0.39xIDOInvalid Date
-$0.01-$100,000--IDO-
---$100,000--IDO-
-$0.0011-$100,000--IDO-
-$0.021-$178,000--IDO-
-$0.001-$100,000--IDO-
---$100,000--IDO-
-$0.055-$250,000--IDO-
$0.0028$0.03-$150,0000.09x0.39xIDOInvalid Date
-$0.01-$100,000--IDO-
------INO-
---$100,000--Private-
---$100,000--IDO-
---$250,000--IDO-
---$178,000--IDO-