#

FantomStarter

fantom

Thông tin về Launchpad

FantomStarter Đang khởi chạy trên 2 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Fantom.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt FantomStarter Bao gồm MangaMon, Creo Engine, Penguin Karts. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.4-$5,894--IDO-
---$50,000--Private-
-$0.04-$100,000--IDO-
$0.33$0.1$13,013,035$100,0003.29x55.8xIDOMar 23
$0.0015$0.006$4,980,388$150,0000.26x13.97xIDODec 19
---$150,000--IDO-
-$0.065-$150,000--IDO-
-$0.065-$150,000--IDO-
-$0.065-$150,000--IDO-