#

DAOLaunch

solana
avalanche
other

Thông tin về Launchpad

DAOLaunch Đang khởi chạy trên 4 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là null, Solana, Avalanche.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt DAOLaunch Bao gồm Legend Of Galaxy, Nunu Spirits, Mollector. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.02-$80,000--IDO-
$0.00032$0.06-$50,0000.01x1.93xIDOMar 29
-$0.015-$100,000--IDO-
$0.00013$0.18-$80,000-0.12xIDO-
$0.0022$0.12$230,105$50,0000.02x4.34xIDOMar 22
$0.000065$0.18-$50,000-2.34xIDO-
-$0.1-$50,000--IDO-
$0.000093$0.015-$80,0000.01x4.13xIDOJan 18
$0.0037$0.05-$50,0000.07x9.41xIDODec 22