#

ChainBoost

ethereum
solana
polygon
phantasma

Thông tin về Launchpad

ChainBoost Đang khởi chạy trên 5 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt ChainBoost Bao gồm Wonderman Nation, Oort Digital, Infinity Skies. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
-$0.099-$200,000--IDO-
-$0.006-$200,000--IDO-
$0.0024$0.22$37,596$50,0000.01x3.31xIDOJan 07
$0.0048$0.5$144,491$240,0000.01x4.32xIDODec 20
$0.0011$0.25$464,024$75,000-5.48xIDO-
$0.0033$0.024-$200,0000.14x17xIDODec 14
$0.0046$0.16$173,404$50,0000.03x20.62xIDONov 09
$0.0074$0.028-$50,0000.26x224.64xIDOOct 20
$0.0029$0.09$684,865$180,0000.03x46.89xIDOOct 13
$0.00042$0.04-$100,0000.01x21.7xIDOSep 29
$0.008$0.15-$100,0000.05x12xIDOSep 16