#

BinStarter

ethereum
celo

Thông tin về Launchpad

BinStarter Đang khởi chạy trên 3 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Celo.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt BinStarter Bao gồm MCity, Bikearn, iStep. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.000052$0.01-$100,0000.01x0.06xIDOJul 17
---$100,000--IDO-
-$0.01-$100,000--IDO-
-$0.25-$100,000--IDO-
-$0.02-$100,000--IDO-
-$0.018-$150,000--IDO-
$0.0001$0.16-$75,000-2.54xIDO-
$0.00013$0.18---0.12xIDO-
$0.013$1$105,944$200,0000.01x3.7xIDOMar 18
-$0.022-$200,000--IDO-
$0.00033$0.028-$150,0000.01x2.74xIDOMar 13
$0.00022$0.045-$150,000-1.98xIDO-
$0.000076$0.018-$190,000-1.9xIDO-
$0.0002$0.017-$150,0000.01x15.67xIDOJan 22
$0.000061$0.015-$150,000-4.13xIDO-
$0.011$0.5-$200,0000.02x1.12xIDOJan 18
$0.00098$0.06$21,639$200,0000.02x82.5xIDOJan 03
$0$0.01-$200,000--IDO-
$0.00082$0.019-$112,0000.04x1.45xIDODec 09
$0.00011$0.015-$110,0000.01x1.33xIDODec 09
$0.00015$0.007-$200,0000.02x321.43xIDODec 06
$0.0037$0.06$276,220$70,0000.06x50.83xIDONov 30
$0.0044$0.13-$150,0000.04x0.41xIDONov 29
$0.00016$0.018$37,540$130,0000.01x49.46xIDONov 20
$0.000047$0.0075-$200,0000.01x8.38xIDOOct 31
$0.0049$0.1-$150,0000.05x37.1xIDOSep 25