#

BinStarter

ethereum
celo

Thông tin về Launchpad

BinStarter Đang khởi chạy trên 3 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Celo.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt BinStarter Bao gồm Pirates of the Arrland, Alaska Gold Rush , Medieval Empires. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.066$0.004-$100,00016.41x532.5xIDOMay 13
-$0.03-$100,000--IDO-
$0.0096$0.009-$100,0001.07x3.52xIDODec 16
$0.000025$0.011-$100,000-0.63xIDO-
-$0.04-$100,000--IDO-
$0.00004$0.01-$100,000-0.06xIDO-
-$0.15-$100,000--IDO-
-$0.0049-$100,000--IDO-
-$0.01-$100,000--IDO-
---$100,000--IDO-
-$0.01-$100,000--IDO-
-$0.25-$100,000--IDO-
-$0.02-$100,000--IDO-
-$0.018-$150,000--IDO-
$0.0001$0.16-$75,000-2.54xIDO-
$0.00013$0.18---0.12xIDO-
$0.01$1$83,491$200,0000.01x3.7xIDOMar 18
-$0.022-$200,000--IDO-
$0.00033$0.028-$150,0000.01x2.74xIDOMar 13
$0.00018$0.045-$150,000-1.98xIDO-
$0.00015$0.018-$190,0000.01x1.9xIDOFeb 18
$0.0002$0.017-$150,0000.01x15.67xIDOJan 22
$0.000083$0.015-$150,0000.01x4.13xIDOJan 19
$0.011$0.5-$200,0000.02x1.12xIDOJan 18
$0.0018$0.06$39,050$200,0000.03x82.5xIDOJan 03
$0$0.01-$200,000--IDO-
$0.00011$0.015-$110,0000.01x1.33xIDODec 09
$0.00082$0.019-$112,0000.04x1.45xIDODec 09
$0.00015$0.007-$200,0000.02x321.43xIDODec 06
$0.0044$0.06$324,514$70,0000.07x50.83xIDONov 30
$0.0073$0.13-$150,0000.06x0.41xIDONov 29
$0.00057$0.018$132,812$130,0000.03x49.46xIDONov 20
$0.0000088$0.0075-$200,000-8.38xIDO-
$0.0049$0.1-$150,0000.05x37.1xIDOSep 25
-$0.018-$100,000--IDO-
-$0.0025-$100,000--IDO-
-$0.03-$200,000--IDO-
-$0.0025-$100,000--IDO-
-$0.03-$200,000--IDO-
-$0.037-$100,000--IDO-
-$0.037-$100,000--IDO-
-$0.028-$100,000--IDO-
-$0.028-$100,000--IDO-
-$0.032-$61,000--IDO-
-$0.02-$100,000--IDO-