#

AcceleRaytor

solana

Thông tin về Launchpad

AcceleRaytor Đang khởi chạy trên 1 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt AcceleRaytor Bao gồm Space Falcon, Defi Land, Genopets. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.000041$0.002-$500,0000.02x8.69xIDOJan 25
$0.00038$0.005$2,074,552$350,0000.08x84.26xIDONov 24
$0.23$0.8$5,613,075$400,0000.28x47.29xIDONov 18
$0.0016$0.0014$21,044,259$248,4001.12x193.88xIDOSep 02