Genblock Capital

Genblock Capital

Năm thành lập :

2020

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

Genblock Capital has made 65 investments. Their most recent investment was on Feb. 14, 2022, when raised $5.7M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Seed Round
Feb 17, 2021$1,200,000--
2
Private Round
Aug 12, 2021$4,400,00032.06x1,782.81x
3
Seed Round
Sep 23, 2021$4,200,000--
4
Private Round
Oct 20, 2021$2,500,0000.17x25.28x
5
Private Round
Nov 01, 2021$2,000,0000.23x21.66x
6
Private Round
Nov 08, 2021$2,850,0000.62x16.97x
7
Private Round
Dec 06, 2021$2,300,0000.45x4.03x
8
Seed Round
Dec 09, 2021$6,500,0006.91x137x
9
Seed Round
Dec 12, 2021$4,300,000--
10
Private Round
Dec 13, 2021$4,600,0000.14x1.62x
11
Seed Round
Dec 21, 2021$4,800,000--
12
Private Round
Jan 19, 2022$3,800,0000.23x10.1x
13
Private Round
Jan 21, 2022$5,500,000--
14
Private Round
Jan 26, 2022$8,400,000--
15
Private Round
Feb 03, 2022$4,000,0000.65x4.09x
16
Seed Round
Feb 15, 2022$7,000,000--
17
Seed Round
Mar 11, 2022$1,700,000--
18
Private Round
May 31, 2022$3,000,000--
19
Unknown Round
Jun 03, 2022$4,700,000--
20
Seed Round
Jun 17, 2022$3,600,000--
21
Seed Round
Dec 31, 2021$8,600,000--