Arkn

Arkn

Năm thành lập :

Invalid Date

|

Lần đầu tư gần nhất:

2022

Arkn has made 6 investments. Their most recent investment was on Feb. 1, 2022, when raised $3.5M.

Các khoản đầu tư

tênthể loạiVòng gọi vốn
1
Private Round
Nov 30, 2021$2,300,0006.02x1,555x