Umi's Friends

Umi's Friends

aptos

Cập nhật: April 07, 2023

Umi's Friends NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Umi's Friends?

Umi's Friends là Strategy game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Umi's Friends ?

Umi's Friends có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Umi's Friends ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Umi's Friends

Game khác

Umi's Friends

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

Umi's Friends

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường


Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

Umi's Friends Biểu Đồ

()

Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Umi's Friends Giá Hôm Nay


Umi's Friends Giá

-


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Umi's Friends Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Umi's Friends Giá Hôm Nay

Umi's Friends Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của . Umi's Friends có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của Umi's Friends?

Umi's Friends đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.

Giá thấp nhất của Umi's Friends?

Umi's Friends có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Umi's Friends?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Umi's Friends .

Có thể giao dịch Umi's Friends ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Umi's Friends trên


Nơi Mua

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Umi's Friends Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.