Cập nhật: November 02, 2022

Soznanie NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Soznanie?

Soznanie là Adventure, Metaverse, RPG game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Soznanie ?

Soznanie có thể chơi trên Browser, PC

Hướng dẫn chơi Soznanie ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Soznanie

Game khác

Soznanie

SZN

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
?

Soznanie

SZN

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

?


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường


Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung?

Soznanie Biểu Đồ

(SZN)

SZN Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Soznanie Giá Hôm Nay


Soznanie Giá

-


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Soznanie Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

-


Soznanie Giá Hôm Nay

Soznanie Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của . Soznanie có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 0

Giá cao nhất của Soznanie?

Soznanie đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.

Giá thấp nhất của Soznanie?

Soznanie có mức thấp nhất (all time low) tại 0.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Soznanie?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Soznanie .

Có thể giao dịch Soznanie ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Soznanie trên


Nơi Mua SZN

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Soznanie Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.