Blade Warrior

Blade Warrior

okexchain

Cập nhật: August 23, 2023

Blade Warrior NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Blade Warrior?

Blade Warrior là Card Game, RPG game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Blade Warrior ?

Blade Warrior có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Blade Warrior ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Blade Warrior

Game khác

Blade Warrior

blade

$0.0021

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/okexchain_20220613095458.png

0xa074...1352527b

Vốn Hoá Thị Trường

?

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$21,444

Khối Lượng (24h)

?

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

0%

Tổng Cung Tối Đa

10,000,000
Tổng Cung
10,000,000

Blade Warrior

blade

$0.0021

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/okexchain_20220613095458.png

0xa074...1352527b

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$21,444


Khối Lượng (24h)

?


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa10,000,000
Tổng Cung10,000,000

Blade Warrior Biểu Đồ

(blade)

BLADE Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Blade Warrior Giá Hôm Nay


Blade Warrior Giá

$0.0021


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

-


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Blade Warrior Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$21,444


Blade Warrior Giá Hôm Nay

Blade Warrior Giá hôm nay là $0.0021 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của 0. Blade Warrior có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 10,000,000

Giá cao nhất của Blade Warrior?

Blade Warrior đạt mức cao nhất (all time high) tại 1.45.

Giá thấp nhất của Blade Warrior?

Blade Warrior có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00014485.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Blade Warrior?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Blade Warrior 0.

Có thể giao dịch Blade Warrior ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Blade Warrior trên


Nơi Mua blade

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Blade Warrior Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.