Azuma Games

Azuma Games

ethereum

Cập nhật: June 17, 2024

Azuma Games NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Azuma Games?

Azuma Games là Action game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Azuma Games ?

Azuma Games có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Azuma Games ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Azuma Games

Game khác

Azuma Games

azum

$0.00012

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0xd26a...c70bb070

Vốn Hoá Thị Trường

$16,845

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$60,661

Khối Lượng (24h)

$4

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

138,845,739

27.76%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
500,000,000

Azuma Games

azum

$0.00012

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/ethereum_20220613095445.png

0xd26a...c70bb070

Vốn Hoá Thị Trường

$16,845


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$60,661


Khối Lượng (24h)

$4


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0


Lượng cung Lưu Hành

$138,845,739

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung500,000,000

Azuma Games Biểu Đồ

(azum)

AZUM Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Azuma Games Giá Hôm Nay


Azuma Games Giá

$0.00012


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$4


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0


Xếp Hạng Giá Vốn

#331


Azuma Games Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$16,845.15


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$60,661


Azuma Games Giá Hôm Nay

Azuma Games Giá hôm nay là $0.0001 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $4. Azuma Games có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 138,845,739 coins và tổng cung là 500,000,000

Giá cao nhất của Azuma Games?

Azuma Games đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.086043.

Giá thấp nhất của Azuma Games?

Azuma Games có mức thấp nhất (all time low) tại 3.85569e-7.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Azuma Games?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Azuma Games 4.

Có thể giao dịch Azuma Games ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Azuma Games trên


Nơi Mua azum

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Azuma Games Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.