#

Synapse Network

ethereum
solana
okexchain

Thông tin về Launchpad

Synapse Network Đang khởi chạy trên 4 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Synapse Network Bao gồm MetaFighter, Creo Engine, Time Raiders. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
$0.00029--$50,000--Private 2-
-$0.04-$100,000--IDO-
-$0.022-$150,000--IDO-
---$50,000--Private 2-
$0.0042$0.15-$50,0000.03x2.19xIDOFeb 25
$0.0011$0.2-$150,0000.01x1xIDOFeb 23
$0.0071$0.1-$80,0000.07x11.2xIDODec 29
$0.00099$0.12$38,942$130,0000.01x1.51xIDODec 23
-$0.004-$100,000--IDO-
$0.0000017$0.01-$200,000-0.79xIDO-
$0.00019$0.01-$50,0000.02x0.9xIDODec 10
$0$0.008-$100,000--IDO-
$0.000048$0.05$86,812$400,000-10.14xIDO-
$0.42$0.18$27,608,690$50,0002.36x37.28xIDOOct 01
---$100,000--IDO-
---$50,000--IDO-
-$0.14-$50,000--IDO-
-$0.14-$50,000--IDO-
-$0.12-$50,000--IDO-