#

Starter

ethereum
solana
polygon
okexchain

Thông tin về Launchpad

Starter Đang khởi chạy trên 5 blockchain. Blockchain nổi bật nhất chạy trên launchpad này là Ethereum, null, Solana.

Một số dự án nổi bật nhất đã ra mắt Starter Bao gồm MetaShooter, Hoglympics, GAMI. Danh sách đầy đủ các dự án và hiệu suất được liệt kê dưới đây

IDOs vừa qua

tênLoại
---$50,000--Private-
-$0.025-$50,000--IDO-
$0.33$0.1$13,013,035$106,8003.29x55.8xIDOMar 11
$0.0011$0.2-$100,0000.01x1xIDOFeb 24
$0.011$0.5-$100,0000.02x1.12xIDOFeb 18
$0.000000044-$2,039,558$105,450--IDO-
$0.0067$0.6-$50,0000.01x1.63xIDODec 10
$0.0002$0.025-$110,0000.01x6.44xIDODec 04
$0.0035$0.015-$150,0000.23x12.45xIDONov 30
$0.0011$0.03-$150,0000.04x13.92xIDONov 22
$0.0017$0.12-$70,0000.01x20.25xIDONov 02
-$0.12-$70,000--IDO-
$0.012$0.2$46,769$100,0000.06x43.45xIDOOct 13
------IDO-